"Sofia Ins Broker" Ltd - 2010
BG
/
EN
АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ
    * Застраховка "Каско на МПС"
    * Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
    * Застраховка "Гражданска отговорност на МПС за чужбина (зелена карта)"
    * Застраховка "Злополука на местата в МПС"
   
               
               
РИСКОВО ЗАСТРАХОВАНЕ
    * Универсална застраховка "Злополука и медицински разходи"
    * Групова застраховка "Злополука и заболяване"
    * Застраховка "Злополука на учащи"
    * Застраховка "Злополука на местата в МПС"
    * Застраховка "Злополука на местата в плавателни съдове"
    * Застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт"
    * Застраховка "Злополука на спортисти"
    * Застраховка "Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения"
    * Застраховка "Злополука на гости в хотели"
    * Туристическа застраховка
    * Застраховка "Пътуване в чужбина" – с осигурен асистанс
    * Медицинска застраховка за чужденци в България – с осигурен асистанс

               
               
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ
    * Застраховка "Земеделски култури"
    * Застраховка "Трайни насаждения"
    * Застраховка "Животни, птици и кошери с пчели"
   
               
               
               ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ РИСКОВЕ        
    * Застраховка на Кредити
    * Застраховка на Лизингови договори
    * Застраховка на Гаранции
    * Застраховка на Разни Финансови загуби

               
               
               
ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
    * Застраховка физически лица
    * Застраховка юридически лица
    * Технически застраховки
    * Строителни застраховки

               
               
ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ
    * Гражданска отговорност на юридически лица
    * Отговорност на изделието
    * Професионални отговорности
    * Други отговорности

               
               
ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ        
    * Застраховка на товари по време на превоз - Карго"
    * Застраховка "Отговорност на превозвача на товари по шосе"
    * Застраховка "Отговорност на спедитора"

               
               
МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ
    * Застраховка "Каско на плавателни съдове"
    * Застраховка "Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове"

               
               
АВИАЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ        
    * Застраховка "Каско на летателни апарати"
    * Застраховка "Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати"
    * Застраховка "Отговорност на собственици и оператори на летища"

               
               

>>>
*Застраховане на отговорности
*Транспортно застраховане
*Рисково застраховане
*Морско застраховане
*Селскостопанско застраховане
*Авиационно застраховане
*Застраховане на финансови и търговски рискове
Общо застраховане