"Sofia Ins Broker" Ltd - 2010
BG
/
EN
Пенсионната програма  ще ви помогне да посрещнете Вашето пенсиониране без финансови затруднения. Програмата представлява комбинация от застрахователна защита, спестовност и възможност за натрупване на допълнителен капитал.

Препоръчваме Ви да сключите тази застраховка, когато:
» Искате да си осигурите допълнителни средства за късните години
» Искате да можете да планирате спокойно бъдещите си разходи
» Искате да спестите спечелените в активна възраст средства, като прибавите към тях и допълнителен капитал
» В дългосрочен план предпочитате да имате и застрахователна защита при непредвидени обстоятелства
» Практикувате свободна професия

Със сключването й, Вие защитавате:
» Вас
» Вашите планове
» Вашето бъдеще

Тази защитна програма е подходяща за:
» Индивидуални застраховки

Какво още трябва да знаете:
» Финансово-осигурителният план е напълно възможна алтернатива да си осигурите допълнителна пенсия, като получавате не само финансова, но и застрахователна защита
» Можете да изберете срока на застраховката така, че да съвпадне с Вашето пенсиониране
» Можете да изберете да внасяте сума, която да не нарушава Вашия стандарт на живот
» Можете да изберете начина на заплащане на застрахователната премия
» Получавате определената застрахователна сума при изтичане на срока на застраховката заедно с натрупания допълнителен капитал
» Вашите наследници получават определената застрахователна сума заедно с натрупания допълнителен капитал, ако с Вас се случи най-лошото преди изтичане на срока на застраховката.>>>
*Рискова застраховка живот
*Застраховка Злополука 
*Застраховка Критични болести
*Дългосрочна застраховка живот
*Детска застраховка
*Застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд
*Застраховка за пътуване в чужбина
*Застраховка многократно пътуване в чужбина
*Work&Travel

*Застраховка Живот на кредитополучатели
*Намаляваща застраховка Живот за кредитополучатели

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ