Помощ при пътуване в чужбина

Застраховки при пътуване в чужбина, популярни още и като застраховки „Помощ при пътуване”, „Медицинските застраховки“ или „Асистанс”, осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина. Доброволна застраховка за лицата които организират сами пътуването си, но някой държави за да издадат визи искат клиента да представи полица. Сключват я много туристически агенции и фирми за самолетни билети, защото за тях е задължителна. При организиране на екскурзия в чужбина, организатора задължително сключва такава застраховка.

Здравно застраховане

Покриване на разходите за лечение до 1 млн. евро за една застрахователна година и до 2 млн. евро за целия период.

 • Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в цял свят;
 • Второ лекарско мнение по поставена диагноза за включените в покритието заболявания;
 • Организиране на пътуването и настаняването в чуждестранна болница;
 • Извършване на прегледи от лекари, утвърдени специалисти в своята област, в цял свят;
 • Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един придружител.

Покрити рискове:

 • Злокачествено новообразувание
 • Байпас на коронарната артерия
 • Смяна на сърдечна клапа
 • Неврохирургия
 • Трансплантация на органи от живи донори
 • Трансплантация на костен мозък

Застраховки срещу злополука

Застраховка трудова злополука

Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“.

Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност,за която икономическа дейност, всяка година излиза приложение към наредбата с указание кои са задължителни за застраховане.

Злополука на учащи и персонал

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях.

Застраховката може да се сключва индивидуално и групово. Задължителна за училища, детски градини и ясли. За жалост тези които вземат пари от бюджета, обявяват обществена поръчка, а брокерите не можем да участваме сами. Трябва да имаш възлагателно писмо от клиента, и в обществената поръчка да е упоменато кой брокер ще сключи полицата,след спечелването на търга от застрахователя.

Застраховка злополука на спортисти

Застраховката „Злополука на спортисти” е доброволна. Застраховат се български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала, както и треньори и спортни съдии. Застраховката се сключва за всяко лице на възраст от 16 до 69 години, което се занимава активно със спорт. Застраховката може да бъде индивидуална или групова (за отбори, дружества, клубове).

Застраховката покрива събития (злополуки), настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения при провеждане на тренировки и състезания.

Злополука на лица в превозни средства

Това е застраховка, е предназначена за лицата, пътуващи във Вашия автомобил. Застраховат се всички места в автомобила, включително и мястото на водача.

Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт

Задължителната застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт предлага покритие за местата в следните видове превозни средства: автобуси, тролейбуси, таксиметрови автомобили, релсови превозни средства, въжени линии и влекове, въздухоплавателни средства и други. Не подлежат на застраховане водачите на превозните средства и обслужващият персонал.